Tarbijad kes ei usalda digitaalmeediat…

Kui vaadelda reklaamiturgu üldiselt, siis tarbija on kindlasti üks suurimaid muutujaid kogu võrrandis. Tarbijate käitumine muutub pidevalt koos meid ümbritsevate uuendustega. Mida paremini ja kiiremini suudavad reklaamijad uute tarbimisharjumustega kohaneda, seda efektiivsemad on ka reklaamid. Rääkides digitaalmeediast, siis selles on tegureid mis tarbijat ahvatlevad- “live” ülekanded, vahetud kogemused ja huvidega kattuvad reklaamid. Samal ajal on ka tegurid mis tarbijat tohutult segavad- küpsiste lubamine, pop-up reklaamid ja tüütud bännerid. Tulemusena kasutab iga päev üha enam inimesi “ad blocker” süsteeme, ehk programme mis reklaame blokeerivad. Choozle  korraldab korrapäraselt erinevaid uuringuid, et mõista tarbijate käitumist Internetis. Ühes, viimati korraldatud uuringus ilmnes, et ca. 700 vastajast pooled kasutavad “ad blocker” süsteeme, ning nende reklaamieelistusi polnudki võimalik uurida. Alles jäänud ca. 350 uuritavast tuli lisaks kõrvale jätta veel 90 inimest, kellel puudus nutitelefon. Niisiis alles jäi ca. 260 inimest. Mida nende vastustest siis välja lugeda võiks?
Enam kui pooled vastajatest suhtusid Internetis levivatesse reklaamidesse nautraalselt, ainult 7% vastajatest väitis, et neile meeldivad Internetireklaamid.30% vastajate küsimustikud näitasid selgelt, et nendele inimestele ei meeldi Internetireklaamid. Mis on põhjused?
Kolm peamist põhjust: reklaamid muudavad lehe aeglaseks, reklaamid ei paku tarbijale huvi, ning korduvad pidevalt ja reklaamid mis võtavad enda alla liialt palju pinda. Mobiilsete reklaamide osas häiris tarbijaid veel aeglasem lehe avamise kiirus, soovimatud klikid ja jälle “pop up” reklaamid. Samal ajal tuli vastustest välja, et Interneti kasutajatele meeldivad väga uusi tooteteid tutvustad reklaamid, isiklikud sooduspakkumised ja personaalselt tarbija huvidele vastavad reklaamid.

  •  “Ad-blocker” süsteemide kasutamine kasvab igapäevaselt. Kõige populaarsem on see vanusegrupis 30-44 (viimaste uuringute kohaselt lausa 62%). Reklaami blokeerivad süsteemid on vähem levinud vanemas vanuserühmas- inimeste seas kes on vanemad kui 60 eluaastat.
  • Iga kolmas vastaja ütleb, et talle ei meeldi Internetireklaamid. Kaasaegne turundaja peab pakkuma lõpptarbijale meeldivat reklaamikogemust. Mitte enam tüütuid ja “blingivaid” reklaame mis töötavad pigem antireklaamina.
  • Oluline oleks meeles pidada ka millised reklaamid siis inimestele meeldivad? Igasugune info uute ja huvitavate toodete kohta, konkreetsed reklaamid toodete kohta, mille vastu tarbija on juba varasemalt huvi tundnud ja põnevad soodushinnad või reklaamid mis viivad uute huvitavate telefoni äppideni.
  • Kuidas saaks tarbijate kogemust enam meeldivamaks muuta? Tuleks luua enam põnevaid loovlahendusi ja veenduda, et “call to action” on konkreetne ning arusaadav. Kasutage erinevaid tööriistu, et näidata reklaame tarbijatele kes on Teie toote või teenuse vastu varasemalt huvi tundnud. Leidke sobiv esitussagedus ja tehke piisavalt korduseid.Edukaid reklaamikampaaniaid soovides!personal-1087838